Vi stödjer även i år Stiftelsen FTS – Säkra Varje Unge, som gör ett otroligt viktigt arbete med att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning. Detta gör de genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige.

#exte #exteel #el #elektriker #service #elinstallation