Nu är Sveriges största installation av laddstolpar klar! 500 ny laddplatser är redo att användas i Göteborg. Har varit en ära att ha totalentreprenaden för detta projekt där våra duktiga elektriker gjort ett fantastiskt bra arbete ihop med Peab som skött schaktningen. 

Bilderna är från de avslutande två siterna, Stora Teatern som fått 42 nya laddplatser och Valhalla som fått 50 nya laddplatser. Vi riktar ett stort tack till Göteborg Energi, Göteborgs Stads Parkering, Peab och Trafikkontoret för ett fantastiskt samarbete!

Utbyggnaden har pågått under hösten och vintern 2020/2021 och är ett viktigt steg för omställningen till fler elbilar.

#exteel #elektriker #service