Våra tjänster

 

Eluppdrag med höga krav på säkerhet.

Vi erbjuder komplexa eltjänster inom Industri, Entreprenad, Service och en kvalitetsgaranti där du som kund kan känna dig helt trygg med att vi följer de högt ställda kvalitetskrav som gäller.


Industri

Säkerhet och kvalitet spelar stor roll inom process- och tillverkningsindustrin. Att förutse oväntade stopp och brister minimerar olyckor och ekonomiska förluster för våra kunder. Ex-Te El har lång erfarenhet att arbeta med komplexa uppdrag där det ställs extra höga krav på säkerheten.

Våra industrielektriker utför arbeten inom:

 • Konstruktion
 • Automatisering
 • PLC-teknik
 • Installation av nya maskiner
 • Om- och nybyggnationer i elanläggningar

Vi utför även ställverksarbeten, arbeten inom explosiva miljöer, reparation och underhåll av maskiner samt rengöring av elektriska installationer för att undvika att problem uppstår längre fram.

KONTAKT

Pierre Falck pierre@ex-te.se 

 


Entreprenad

Vi erbjuder kompletta helhetslösningar inom el- och teletekniska installationer för bostäder, kontor och fastigheter. Alla våra medarbetare innehar samtliga behörigheter, kunskaper och erfarenheter för att leverera färdiga lösningar innehållande projektering, installation och driftsättning.

Vi arbetar dagligen med allt från:

 • Svagström (larm)
 • Fiber (kommunikation)
 • Data
 • Starkström
 • Högspänning

I vårt ansvarsområde finns också drift, underhåll och support, läs mer under Service.

 

KONTAKT

Lars Andersson lars.a@ex-te.se 

Service

Vi erbjuder helhetslösningar inom olika servicetjänster för bostäder, kontor och industrin. Det kan vara service på befintliga anläggningar men även felsökningar, reparationer eller service i samband med ny- eller ombyggnationer. Du som kund ska känna dig trygg med att alltid ha en servicetekniker nära till hands i fall något oförutsett inträffar. Alla våra elarbeten dokumenteras och kontrolleras både före, under och efter arbetsgång. På så sätt slipper du ha koll på detaljerna nästa gång du kontaktar oss.

Vi tror på långsiktiga kundrelationer som bygger på kvalitet, säkerhet och pålitlighet och vi lägger stor vikt vid att utföra leveranser, produkter och installationer i rätt tid, utan att kompromissa med kvalitet eller den säkerhet som utförda arbeten kräver. Med en personlig service och ett genuint engagemang tar vi hand om den dagliga driften.

 

KONTAKT

Kontakta oss på: info@ex-te.se
 

 

Laddning för elbilar

DET FINNNS ALLTID EN BÄSTA LÖSNING FÖR VARJE BEHOV

Det kan vara svårt att veta vilket laddsystem som är bäst för just ditt behov. Olika system kan skilja sig åt i funktion, användning och krav på elförsäljning.

Vi vet vad som är viktigt för att få en laddning som fungerar och som ger bäst ekonomisk livslängd. Med en egenutvecklad process säkerställer vi att du alltid får den laddning som skapar störst värde och vi finns med som rådgivare längs hela vägen, från ax till limpa.

 1. Vi fastställer behovet med hjälp av vår behovsanalys.
 2. Vi installerar det system som bäst matchar behovet och skapar bäst ekonomisk livslängd.
 3. Vi säkerställer att systemet fungerar över tid genom rätt service och eventuellt avtal.

Läs mer och ladda ner vårt produktblad:
EN PROBLEMFRI LADDNING FÖR ELBILAR


KONTAKT

Kontakta oss på: info@ex-te.se 

Några av våra kunder

ex-te EL AB
Byfogdegatan 7
415 05 Göteborg
031-83 06 20
info@ex-te.se