Det är så många elbilar som krävs för att Sverige ska nå klimatmålet 2030 enligt Energimyndigheten.
Vi underlättar omställningen genom att hjälpa Garo att serva laddstolpar i Västsverige. Här Uddevalla Energis stolpar på Lyckornas Golfklubb.

#exte #exteel #el #elektriker #service #elinstallation #laddstolpar