Arbetet tillsammans med Kålltorps Bygg är nu inne i en intensiv period. Bandelarna börjar lyftas på plats samtidigt som vi fortsätter med elinstallationer som är en stor del i den nya berg- och dalbanan på Liseberg. En stor utmaning i projektet blir tunneln, den delen av Valkyria som ligger under mark. En tre våningar djup tunnel där Valkyria gör ett fall på 50 meter ner i tunneln och upp igen.