WM Estate har byggt nya moderna lokaler för industri, lager och kontor i Gråbo utanför Göteborg. Stort fokus har lagts på att uppnå en hög energieffektivitet och därmed låga driftskostnader för hyresgästerna. Bland annat har solceller och laddningsmöjligheter för elbilar installerats, både för hyresgästerna men det finns även separata laddplatser för allmänheten. Vi har haft helhetsansvar för all el och dess installationer.  

De flesta lokalerna är redan uthyrda men det finns någon enstaka lokal kvar. Hör av dig till Pierre på 0702-76 34 00 alt. pierre@ex-te.se så hjälper han dig vidare.

#exteel #elektriker #elbiil #laddning #service