Ett ersättningskök kommer att byggas av byggentreprenör Kålltorp Bygg AB som anlitar oss ex-te El AB för utförandet av elinstallationen.

Ett spännande projekt där köket kommer att byggas över Mölndalsån.