Trygghet är väldigt viktigt för oss. Både för att skapa en bra arbetsplats men även för att bidra till samhället i stort. Här har vår elektriker Henrik installerat trygghetsbelysning i parken på Carl Grimbergsgatan, Annedal, för Skanska Direkt. Slutkund är Robert Dicksons Stiftelse.

#exteel #elektriker #service